GIỖ TỔ TỘC TRẦN

Nhớ ngày giỗ Tổ tộc TRẦN

Con cháu ở mãi xa xăm tìm về

Người thành thị, kẻ nhà quê

Nghìn năm Họ vẫn bậc bề dưới trên

Nén nhang phụng kính thắp lên

Cháu con trầm mặc ngửng lên điện thờ

Tỏ lòng thành kính vô bờ

Dâng hoa mâm quả rượu trà báo ân

Giàu nghèo sướng khổ xa gần

Cũng sinh tự một giống nòi mà ra

Gốc  TRẦN đã tạo ra Ta

Thân thể ta đó Ông bà tạo nên

Lẫn sau hương khói yên lành

Tỏ mờ hình bóng “Tổ tiên” hiện về

Lòng thành hiếu kính lễ nghi

Tổ Tiên chứng giám độ trì cháu con

Cho dù đói gạo thiếu tiền

Chữ “Nhân” chữ “Đức” vẫn truyền đời sau

“Tổ tông công đức thiên niên thịnh

Con cháu thảo hiền vạn đại vinh”

Cũng sinh từ một cội nguồn

Họ hàng giờ đã có giàu có sang

Người đi xa rạng tiếng làng

Kẻ ở quê vẫn đàng hoàng nhà quê

Nhân sinh trăm nẻo bộn bề

Vẫn lòng thành kính hướng về Tổ Tông

Phụng thờ hiếu kính Tổ Tông

Muôn đời hưng thịnh đường gia tộcTRẦN

Thơ quê Ló : Trần Hữu Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *