NỘI QUY HOTEL QUÊ LÓ

NỘI QUY KHÁCH SẠN QUÊ LÓ

HOTEL LOCATION

Để đảm bảo an toàn và tiện lợi, Quý khách vui lòng thực hiện các nội qui của khách sạn QUÊ LÓ và quy định của chính quyền ĐỊA PHƯƠNG nơi ở cư trú du lịch:

To ensure the safety and convenience of guests please follow the rules of the hotel and the regulations of the local government of the tourist residence.

Điều 1: Xuất trình giấy tờ cá nhân tại Bộ phận lễ tân.

Article 1; presents personal papers at the reception desk

– Đối với khách Việt Nam: yêu cầu xuất trình CMND, căn cước hoặc các giấy tờ tương đương.

– For Vietnamese guests request to produce identity card or similar documents

– Đối với khách nước ngoài: yêu cầu xuất trình hộ chiếu, thị thực đang còn hiệu lực.

– For foreign guests requesting to produce a valid visa passport

– Đối với những người đi  cùng mình nếu không có các loại giấy tờ tùy thân thì người có giấy tờ phải ký bão lãnh toàn diện và phải chịu mọi trách nhiệm về người này.

– For those who come with them, if they do not have any kind of identification papers, the person who has the papers must sign the full guarantee and bear all responsibility for this person.

Điều 2: Thời gian hết hạn thuê phòng cho một ngày được tính từ khi nhận phòng đến 11 giờ 00 phút trưa ngày hôm sau . sau giờ này tiền phòng là 80 000 đ/ 1 giờ . Trước khi nhận phòng,Quý khách phải cùng với nhân viên của Khách sạn kiểm tra số tài sản hiện có trong phòng khi ký nhận sử dụng và trả phòng ở quay lễ tân. Trong thời gian nghỉ tại Khách sạn, Quý khách phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với số tài sản trên .

Article 2: The room for the day will be charged from the day of arrival until 11:00 am The following day after this time, the room charge is 80000 ₫ / 1 hour before check in. Hotel staff checks the number of properties available in the room and sign the receipt and check-out at the reception during the stay at the hotel you are fully responsible for the property on the property .

Điều 3: Quý khách không được tự ý xê dịch, chuyển đổi đồ đạc trong phòng.

Article 3: You can not arbitrarily build the translation, furniture in the room

Điều 4: Yêu cầu quí khách không nấu ăn và ủi đồ trong phòng.

Article 4: Please do not cook and ironing in the room

Điều 5: Quý khách vui lòng không hút thuốc trên giường ngủ.

Article 5: Guests do not smoke on the bed

Điều 6: Quý khách không bỏ giày dép tài sản cá nhân ngoài phòng nếu mất khách sạn không chịu trách nhiệm. với các tài sản quý giá như: xe ô tô,mô tô Tiền bạc, kim loại màu vàng,trang sức đá quí ,.. Để đảm bảo tài sản của mình khi đi ra khỏi khách sạn xin Quý khách không để trong phòng ở mà vui lòng mang theo hoặc gửi ở quày lễ tân khi bàn giao có phiếu gửi ghi giá trị tài sản gửi ( Không ghi giá trị tài sản gửi khách sạn không chịu trách nhiệm gói tài sản này ) và tự mình ký niêm phong túi gửi tại quầy lễ tân khách sạn. Nếu Quý khách không đồng ý điều khoản này mà để xảy ra mất mát, Khách sạn sẽ không chịu trách nhiệm.

 

Article 6: You do not remove personal property footwear outside the room if the hotel is not responsible for valuable assets such as cars, motorbikes, precious metals, precious stones and so on. When leaving the hotel please do not leave in the room, please bring or send at the reception when the delivery is sent with the value of the property (Do not show the value of the property sent to the hotel If you do not agree to the terms of this agreement, you will not be responsible for the loss of the hotel.

Điều 7: Quý khách vui lòng khóa cửa ra vào, cửa sổ, tắt điện khi đi ra ngoài phòng, gửi chìa khóa phòng tại quầy lễ tân khi quý khách rời khỏi khách sạn.

Vui lòng thông báo cho Lễ tân khi chìa khóa phòng của quí khách bị mất hoặc bị đánh cắp và thanh toán 100.000 VNĐ hoặc 05 USD/ 1 chìa khóa bị mất.

Article 7: Please lock the door when the window is off when you go outside the room to send the room key at the reception when you leave the hotel. Please inform the front desk when your room key is lost or stolen and pay 100 thousand Vietnamese 05 Usd for a lost key card from 250,000 VND or 12 Usd for 1 card from

Điều 8: Nghiêm cấm tuyệt đối các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, mại dâm trong phòng nghỉ Khách sạn. Quý khách phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách sạn nếu quý khách vi phạm.

Article 8: Absolutely absolute social evils such as drug gambling and prostitution in hotel rooms you must be completely responsible before the law and hotel if you violate

Điều 9: Nghiêm cấm việc mang vào khách sạn vũ khí, độc dược, các chất gây cháy nổ.nếu quý khách gây cháy nổ thì phải đền bù thiệt hại và chịu mọi trách nhiệm

Article 9: It is strictly forbidden to carry into the hotel poisonous weapons, explosives or explosives. If you cause a fire or explosion, you must compensate for damage and take all responsibilities.

Điều 10: Quý khách khi bật máy lạnh vui lòng đóng cửa, không tự ý đổi phòng , không tự ý cho ở thêm người (mỗi người ở thêm không báo với khách sạn sẽ bị phạt bằng giá trị một phòng thuê hiện tại) không gây ồn tiếp khách trong phòng quá 22h00  nếu vi phạm sẽ bị thu hồi phòng không hoàn trả tiền thuê.

Article 10: Have you switch on the air conditioning please shut down not arbitrarily change the room, do not arbitrarily give in more people (each person in addition do not notify the hotel will be fined by the value of a rented room currently) does not cause No guests in the room beyond 22 h00 if the violation will be withdrawn room rent refund.

Điều 11: Xin quý khách sử dụng dịch vụ, các thiết bị điện tử theo bảng hướng dẫn.

Article 11: Please use the electronic equipment service as instructed

Điều 12: Giữ gìn vệ sinh chung; không vứt giấy vệ sinh và rác thải vào bồn cầu, bồn tắm labobo, xin vui lòng bỏ vào thùng rác.

Article 12: Maintaining hygienic practices Do not throw toilet paper and waste into the toilet bowl. BoBo Please put in the trash.

Điều 13: Trước khi trả phòng, đề nghị Quý khách phải báo trước và cùng với nhân viên Khách sạn kiểm tra lại số tài sản theo bảng kê trong phòng. Nếu có mất mát, đổ vỡ hư hỏng do lỗi ở Quý khách thì phải chịu trách nhiệm bồi thường lại cho Khách sạn.

Article 13: Before check-out, guests are advised to check in advance and check with the hotel staff if they have lost or damaged the hotel. Compensation for damage to the hotel.

 

Chúc quý khách một kỳ nghỉ dưỡng du lịch MỸ MÃN

Wish you a relaxing holiday My My

Kính chào Quý khách và trân trọng cảm ơn !

Hello and welcome
QUÊ LÓ Hotel

                                                  QUE LO hotel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *