Thơ Thiền- KHUYÊN ĐỜI

KHUYÊN NGƯỜI

Bới đời là cõi tạm?

Nên sống thật với nhau

Nếu kiếp người trôi mau

Thì oán thù dừng lại

Bởi không gì tồn tại

Nên giận hờn tỏ qua

Nếu lòng mình vị tha

Thì nỗi sầu tan biến

Bởi không gì lưu luyến

Nên đừng buộc ràng thêm

Nếu có ngày và đêm

Thì mê rồi phải ngộ

Bởi mộng đời dễ vỡ

Nên quý trọng hôm nay

Nếu thế sự vần xoay

Thì ngồi yên tĩnh lặng

Bởi lòng người sâu thẳm

Nên thường cạn nghĩa ân

Nếu mang nặng nghiệp trần

Thì buông rời vọng tưởng

Bởi tham cầu danh vọng

Nên quán niệm vô thường

Ham lợi thành bất lương

Tham danh thì bất chính

Hãy cần kiệm liêm chính

Đức Bồ Tát dạy ta

Hãy niệm Phật Di Đà

Sẽ trở thành Bồ Tát

Thơ quê ló : Trần Hữu Lục

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *