Bác Nông Dân Và Thơ

Mượn bút gieo cấy mấy vần thơ

Quê Tôi “Đất ló” vụ ba mùa

Quanh năm tất bật lo cày cấy

Mùa mùa nối tiếp lại tới mùa

Được giờ nhàn rỗi  mần “Thơ ló “

Mong sao làm thơ có “Cơ đồ” ?

Rảnh mùa lấy bút ra cày cấy

Trồng thơ gieo ý mấy “luống vần”

“Mầm thơ ” mộc mạc như “Mầm lúa”

Cũng nẩy mầm xanh kết “Hạt thơ”

Năm nào ba vụ ló xanh tươi

Được mùa “Bác nông” Ta tươi cười

No ấm toàn dân Bác phấn khởi

Dân giàu nước mạnh sống yêu đời !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *