Đường thi việt – HỌC ĐẠO – LÀM NGƯỜI

HỌC ĐẠO – LÀM NGƯỜI

TA đi học đạo khắp trần gian

PHẢI vượt gian nan mới sống nhàn

SỐNG phải, nhân tâm thường phẳng lặng

SAO lòng sáng chói tỏa dương gian .

CHO đời mãi mãi lòng tươi sáng

VỪA biết tình người xử thế gian

LÒNG thẳm con người không có đáy

NGƯỜI nên đáp lễ miễn đừng gàn .

Đường thi việt

Thơ quê ló : Trần hữu Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *