Ký sự Quê Ló-HỎI BẠN ?

HỎI BẠN ?

Nói hết chưa hả các nhà thơ ?

Có lòng yêu nước lại bị ngờ

Đã thương nhau trên từng trang giấy

Đừng để biến mình làm trò khờ ?

Đánh qua đả lại mấy vần thơ

Mượn bút hơn thua một câu chờ

Hành văn dù có là lai láng

Ganh đua trên giấy ta được gì ?

Thời gian sẽ xóa mờ tất cả

Hết mưa trời lại hửng nắng thôi ?

“Đất trời thoáng một thu màn ướt

Sông núi muôn trùng trải gấm phơi ” !

Chính sách của Đảng sáng suốt thế

Đất Nước bền vững mãi mãi thôi !

Long Hải ngày 10/5/2016

Thơ quê ló : Trần Hữu Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *