Ký sự Quê Ló-CÓ ĐỨA MÔ VỀ ĐƯỢC KHÔNG BAY

CÓ ĐỨA MÔ VỀ ĐƯỢC KHÔNG BAY

Răng Bay nỏ vìa gắt ló cho Choa ?

Hay rọng nhiều quá, rì là Bay hại

Ngái ngôi chi mô mà Bay ở lại

Hai ông bà choa gắt mại đến khi mô?

Xong ló rồi nưng pị đi bẻ ngô

Cày bừa cho xong mùa sau trỉa độ

Chắc là Choa phải cho thuê vài lộ

Chớ chờ Bay biết khi mô mới vìa

Hay là Bay nỏ thích sống ở quê

Hại nắng đen da ,thằng tê hắn bỏ

Hại Choa sai cầm đúa đi bứt cỏ

Hay hại leo động mỏi cẳng đau chưn

Bay nậy lên là từ “ nông dưn”

Choa nói không nghe Bay còn mần dựn

Nghe không hết đem bì mà đợng

Bay có khôn thì Choa mới vui mờng

Dạy từ khi một tay xách tay bơng

Thương từ khi ga còn trong trớng

Choa chỉ mong bay nậy lên sung sướng

Ăn học nên Ngài rồi phụng dưỡng Mệ Cha

Choa chừ đây tuổi cụng đạ tra

Leo rậy lội khe là Choa nỏ nhởi

Trốc gúi lắc lè chi là hấn mỏi

Mọi đứt vòi tru cụng nỏ lưa

Nhứt là bựa gặp trời động mưa

Ló phơi ngoài cươi mần Choa phải chạy

Nóng kiểu chi chi mồ hôi hắn chảy

Mần múi mít vô rôm trảy cụng nỏ tha

Nác chè xanh ngày tốn mấy ca

Mần thịt con ga Choa ăn nỏ hết

Sèm sắn khoai không Choa gởi ra cho ít

Trên cơn lưa trấy mít rành to

Bứt xuống dú chín rồi Nha gửi ra cho

Lấy ra mà ăn đừng có  lo chi cả

Mấy cái bánh dạt Cha phơi trên rả

Chờ cho khô Cha náng cả cho con

Nhút khi mô cụng sặn trong lon

Xào ăn với cơm rành ngon con ả

Có mấy trấy bù to bằng bắp vả

Mấy lô lạc sống đưa cả ra mà ăn

Choa quanh năm khuya sớm  nhọc nhằn

Dãi nắng dầm mưa quần ống xăn ống thả

Nuôi bây học hành choa nỏ hại vất vả

Cơm áo gạo tiền dành hết cả cho bay

Thơ st quê ló : Trần Hữu Lục

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *