Ký sự Quê Ló-KHUYÊN BẠN

KHUYÊN BẠN

THIÊN ÂN ( Ân Đức Trời cho )

Hồn thơ đâu để biện giông dài

Làm thơ cắn bút mút thơ rai

Thơ ra chỉ “Sống” không có “chết”

Hậu sinh khả úy được mấy ngài

Nông sâu, nghĩa chữ nói thâm hầy

Mấy vần thơ tỏ lòng ái mộ

“Ân đức ” trời cho chớ có gàn

Ngàn cân voi sống còn cân được

Huống chỉ có một “Vần thơ oan”

Mần thơ nghĩa trượng đời vui sướng

Cầm thơ thi họa cứ mà mần

Gieo sóng thơ ca mần chi rứa

Để Người – để bạn cứ nóng rần ?

Thơ quê ló : Trần Hữu Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *