Lục Bát – QUÊ LÓ

TRÍ NHÂN
Khuyên Người Như Thể Khuyên Ta
Chuyên Cần Tích Trữ Sẽ Dầy Trí Nhân

Một lòng trung Đảng hiếu dân
Làm tròn nhiệm vụ vì dân quyên mình
Một lòng vì Nước quyên sinh
Làm tròn nghĩa vụ công dân của mình
Một lòng thờ phụng Mẹ Cha
Làm tròn chữ hiếu mới là đạo con
Một lòng giữ đạo sắt son
Làm tròn hạnh phúc mới là phu thê
Một lòng nề nếp gia tề
Làm tròn giữ đạo ông bà gia Tiên
Một lòng giữ trọn câu nguyền
Làm tròn chung thủy mới là bạn thân
Một lòng nói năng ân cần
Làm tròn tình bạn trăm năm vững bền
Một lòng tỏ chí sắt bền
Làm tròn nhuệ khí kinh doanh phát tài
Một lòng mình chẳng nói sai
Làm tròn danh dự mới là trí nhân
Một lòng đức nghĩa tri ân
Làm tròn tất cả phước đời như lai

Thơ Quê Ló : Trần Hữu Lục

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *