QUỶ CỐC LINH THÍNH

QUỶ CỐC LINH THÍNH

QUÝ sứ thiên lôi đứng cửa tiền

CỐC gia mở yến đón Thần tiên

LINH đình tiếp đón tứ phương đến

THÍNH giác nghe ưu vạn sự nên

Thất ngôn tứ tuyệt

Thơ quê ló  : Trần Hữu Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *