Song Thất lục bát-CUNG CHÚC CUNG CHÚC

CUNG CHÚC CUNG CHÚC

Một cây đại thụ giữa rừng hoa

Bóng mát che nắng cả rừng già

Ngoại già mừng vui đầy con cháu

Cháu con chắt chít hạnh phúc đầy

Trăm năm tuổi hạc được như ngoại

Ông Điền thêm trẻ hạnh phúc hầy

Chú lục mừng jui chúc bà cháu

Mãi mãi gia đạo được sum vầy

Thơ quê ló : Trần Hữu Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *