Song Thất lục bát-GÁI đất QUÊ

GÁI đất QUÊ

 

GÁI Yên Thành công dung ngôn hạnh

BA vạn sáu trăm năm mươi ngày thanh danh

SẴN đức hy sinh vì Non Nước

SÀNG lòng gạn cặn vì tiết danh

TRUNG hiếu vẹn tròn đôi đường cả

HẬU gia bền vững, dâu hiền nhanh

ĐẢM đương mọi việc tề gia nội

ĐANG hưng cát vượng họ tông danh.

Thơ quê ló : Trần Hữu Lục

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *