Song Thất và lục bát-KHEN – CHÊ

KHEN – CHÊ

Cứ thấy mọi người khen không già

Tức thì mình đã hết tuổi trẻ

Vì cứ thuở người ta còn nhỏ

Nghịch cu lại nói trẻ mau già

Già trẻ già trẻ bận chi nó

Nhìn xem kẻ nói nịnh là ai ?

Kém tuổi khen trẻ là xu nịnh

Người già khen trẻ đúng trai giai

Thơ Quê ló  : Trần Hữu Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *