Trai Hùng Gái Đảm

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, ngoài trời, thiên nhiên và nước

TRAI Yên Thành trung kiên gan dạ

BA bốn đời nối gót cha ông

SẴN lòng  bảo vệ Non sông

SÀNG “Hạnh phúc “ gởi Người ở lại

GÁI Hà Tĩnh đẹp người đẹp nết

BA bốn đời giữ hạnh nết na

ĐẢM việc Nước tròn  việc nhà

ĐANG giữ vững gia phong thời đại .

Thơ quê ló : Trần Hữu Lục

 

Thẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *