TÂM TRÍ

TÂM

 

Đời ta tóc trắng bạc mái đầu

Tuổi trẻ thời xuân đã đến đâu ?

Ý chí càng ngày phải quyết định

Làm sao được khỏe sống không sầu

Đời người lý trí về già cạn

Ổn định tâm tư chí khí đầu

Sống phải an hòa đời được sướng

Gia đình đại cát trường tồn lâu

( Thất ngôn bát cú => ngũ ngôn bát cú)

TRÍ

Tóc trắng bạc  mái  đầu

Thời xuân đã đến đâu ?

Càng ngày phải quyết định

Được khỏe sống không sầu

Lý trí về già cạn

Tâm tư chí khí đầu

An hòa đời được sướng

Đại cát trường tồn lâu.

Vinh ngày 06/04/2016

Đường thi Việt

Thơ quê ló  : Trần Hữu Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *