TếT ÔNG TáO

TếT ÔNG TáO

Hai ba tháng chạp tết Tào ta

Cá chép Long môn vượt hải hà

Thượng đế tâu trình về mọi việc

Muôn dân vạn sự khắp quê nhà

Đèn hoa sáng đỏ muôn nhà thắp

Mứt bánh đem dâng có cả hoa

Cúng kính dâng hương lòng kính lễ

Mong sao mại mãi ấm toàn gia

Đắc lăk ngày :23/ tháng chạp / ất mùi

Đường thi Việt

Thơ quê ló : Trần Hữu Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *