TẾT THANH MINH

TẾT THANH MINH

 

Thanh Minh đúng tết dưới âm tuyền

Kính nhớ ông bà ở dưới lên

Cháu chắt cùng nhau đi tảo mộ

Đền ơn đáp nghĩa đức sinh tiền

Rượu thịt cau trầu có cả Hoa

Dâng lên nải chuối kính ông cha

Ly trà chén nước xin bày tỏ

Đạo hiếu lòng thành kính hiếu hòa

Đường thi mở rộng

Thơ quê ló : Trần Hữu lục

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *