Thất ngôn – GIA ĐẠO

GIA ĐẠO

PHỤ mẫu sanh Ta đức sinh thành

TỬ  hiếu ngàn đời kính hiếu sanh

TÒNG gia thế phụ muôn đời nối

PHU phụ tòng phu vạn kiếp lành

PHU thê lương duyên do trời định

TỬ sanh nhân quả nhân tạo thành

TÒNG nhân gia thế muôn đời thịnh

TỬ tôn hiếu thảo đại cát danh

Thất ngôn bát cú mở rộng

Thơ quê ló : Trần Hữu Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *