Thơ Cờ Tướng – KỲ VƯƠNG BÁ ĐẠO

KỲ VƯƠNG BÁ ĐẠO

 

Tết về vui kể chuyện kỳ vương

Xếp hàng dẫn lối người đưa đường

Cầm trịch hai bên hùng tranh đấu

Điều quân dàn trận mở công đầu

Ve  chốt hãm thành thượng mã phong

Bình pháo sang nép thành để công

Đối phương nghiêng mình nghênh tượng đỡ

Vào cuộc hai tượng khai ý dò

Xung trận  mân mê đánh tập hậu

Pháo đầu mã đội đánh bất ngờ

Xa tung kẹp sĩ tướng  cứng đờ

Mân mê chau vuốt nước cờ tấn

 Đối phương vỡ trận thủ công

Ào ào vỡ mộng sang sông lui về

Dồn quân chống đỡ đê mê

Phất kỳ thiếu nước đường  vào lâm li

Tàn canh kỳ vương sanh kỳ

Bị đè lấn chốt từ từ vào cung

“Kỳ đỏ’ nước chốt ngập lòng

Vỡ òa thua trận ôm sông phục thù .

Thơ quê ló  : Trần Hữu Lục

Thẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *