Thơ đường thi Việt

PHÊ QUYỂN

Khuyu khoắt trăng lên nửa mái đầu

Một mình phê quyển dưới trăng thâu

Ngọn đèn sáng mắt đầu thêm rạng

Cuốn sách sáng lòng ý một sâu

Đem cả tâm hồn theo gót trước

Dốc bầu nhiệt huyết dắt người sau

Rộn niềm chiến thắng say nghề nghiệp

Khuyu khoắt trăng lên quá đỉnh đầu

Tác giả : thầy giáoTrọng Dương ( Yên Thành )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *