Thơ đường thi Việt – CÔNG DUNG NGÔN HẠNH

CÔNG DUNG NGÔN HẠNH

CÔNG nhà việc nước đều tròn hết

DUNG mão đẹp người và đẹp nết

NGÔN ngữ nghe như suối hát ca

HẠNH đà như ngọc môi hồng tiết

TỨ mùa lá hạnh vẫn xanh tươi

ĐỨC mỏng luôn bồi xanh tám tiết

DÂU rể ôn hòa bốn họ vui

HIỀN thê hiếu thảo yêu tha thiết .

Đường thi việt

Thơ quê ló : Trần Hữu Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *