Thơ đường thi Việt-ĐỂ LÂU CỨT TRÂU HÓA BÙN

ĐỂ LÂU CỨT TRÂU HÓA BÙN

ĐỂ làm những việc lợi cho dân

LÂU xử ra tòa BIỂN mãi hận

CỨT để lâu ngày phân sẽ giải

TRÂU bò gà vịt điếc dần dần

CŨNG đi thừa nhận ai? Làm trái

HÓA giải ưu phiền gây hại dân

THÀNH quả không đem về lợi ích

BÙN nhơ trát mặt mọi người mần

Đường thi Việt

Thơ quê ló : Trần Hữu Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *