Thơ Đường thi Việt

Lời MỜI

Cuộc sống nhà nông chuyện cấy cày

Thêm bài thể dục cũng hay hay

Nên Ông cũng rủ thêm bà Sáu

Tập tập rèn rèn vũ điệu hay

Tuổi hạc buồn vui thêm bạn  hữu

Bóng da bóng rổ luyện hàng ngày

Nâng cao thể trí cùng vui sướng

Tuổi hạc về già thích “Sống hay” .

Lời NHẬN

Nhà nông bốn sáu đã về già

Như lúa nước khô  cháy héo da

Vất vả sớm hôm chuyên đứng cấy

Làm nông tất bật nhọc lòng Bà.

Hôm qua đã rủ ông bà Cả

Thể dục dưỡng sinh đẹp đẽ da

Mát ruột êm tai Bà ngõ ý

Sáng mai Bà tập với Ông nha !

Đườn thi Việt

Thơ quê ló : Trần hữu Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *