Thơ – LỜI BÁC – LỜI RU

LỜI BÁC – LỜI RU

Đất nước ngàn năm nỗi thăng trầm

Ghi bao LỊCH SỬ  gởi non sông

Vẹn tròn Đất Nước vui thống nhất

Rạng rỡ non sông dòng lạc Hồng !

Thỏa nguyện lời mong ước của Bác

Dặn con cháu trước lúc đi xa

Bác ơi ! chúng cháu quyết thề giữ

Gấm vóc non sông mãi gấm hoa .

19 /5 /2016

Thơ quê ló : Trần Hữu Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *