Thơ thiền – CHÂN TU

Thơ thiền

CHÂN TU

Tâm đồng  hướng chư  Phật

ở khắp vạn nẻo đường

Cửa sinh tử luân hồi

Xảy ra trong thế sự

Con nguyện mãi không thôi

Độ sinh không ngừng nghỉ

Để khắp nơi chúng sanh

Đều hóa thân thành Phật

Sáng ngủ dậy nhất tâm niệm Phật

Trưa ngồi ăn niệm Phật A Di

Cho đến tối niệm A Di Đà Phật

Nhất tâm nhất Phật, Phật nhất tâm

Yêu ghét ta chẳng bận lòng

An tâm tự tại ung dung yêu đời

Một lòng niệm Phật ai ơi!

Hóa duyên thành Phật một đời nguyện mong

Dù cho sông cạn đá mòn

Tâm tu hướng Phật, Phật từ HIỆN MINH

 

Thơ quê ló : Trần Hữu Lục

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *