Thơ thiền – Giáo huấn đời thơ

Thơ thiền

Giáo huấn đời thơ

Đời còn gì?

Gia sản còn gì?

Thơ còn gì?

Nghĩ đời sống được bao lâu

Bởi đời cõi tạm âu sầu làm chi

Gia sản quyến luyến làm gì

Đến khi thác xuống mang gì được đâu

Nghiệp tốt phước thiện được ghi

Trở về chánh quả Phật A Di Đà

Của nả khi trở về già

Có khi làm hại cháu bà cháu ông

Vì không có sự công bằng

Anh em chia chát – Không bằng – Chia tay

Của nợ và cả của vay

Đem mà làm phước được dày công đức

Tiếng thơm để lại mai sau

Viết dòng tâm sự nên thơ lưu truyền

Để cho con cháu mai sau

Muôn đời truyền kiếp nhớ công ơn này

Công Cha nghĩa Mẹ tình Thầy

Tạo nên ta đó đạo này khắc ghi

Nghĩa đời duyên nợ trùng lai

Viết nên tâm sự thơ này lưu cho

Đọc thơ nên ngẫm nghĩ suy

Tài sản vô giá truyền cho sau này

Vần thơ sống mãi tháng ngày

Nhắc nhở con cháu sống :

Đẹp đời – Đẹp đạo

 

Long Hải, ngày 05/03/2016

Thơ quê ló : Trần Hữu Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *