Thơ thiền -NGHĨA ĐỜI

Thơ thiền

 NGHĨA ĐỜI

Nếu ai sống tha phương

Hãy nhớ về nguồn cuội

Bới ai cũng nông nỗi

Xin nhớ lời Phật răn

Nếu đi lạc giữa rừng

Sẽ thấy đời bé nhỏ

Tình yêu trong giông tố

Mới có tình sáng trong

Nếu sắc tức thị không

Thì vô cầu vô niệm

Nếu có cầu có niệm

Tâm Bồ Tát hiện minh

Khai sáng tâm lòng mình

Đời, nở hoa trí ngộ

Người ăn ở Đức Độ

Vạn người kính mến thương

Sống cuộc sống vô thường

Được hóa thân bồ Tát..

Thơ quê ló  : Trần Hữu Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *