Thơ thiền -NGHIỆP CHƯỚNG VÀ GIẢI THOÁT

Thơ thiền

NGHIỆP CHƯỚNG VÀ GIẢI THOÁT

Anh còn lặn lội đường xa

Để em vất vả quê nhà anh thương

Cả ngày mắm muối cùng tương

Thân thì một nắng hai sương đọa đày

Tấm thân ngà ngọc hôm rày

Này thành xác mắm đọa đầy trần gian

Chấp tay niệm phật A Di

Em liền hóa  kiếp thành A Di Đà

 

Thơ quê ló : Trần Hữu Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *