Thơ Thiền – NGỘ

Thơ thiền

NGỘ

Thiền tịnh tứ liên giảm

Có thiền không tịnh độ

Mười người chín chần chừ

Nếu ấm cảnh thiện tiền

Chớp mắt đi theo nó

Không thiền có tịnh độ

Vạn người tu vẫn đỗ

Chỉ được thấy Di Đà

Lo chi chẳng khai ngộ

Có thiền có tịnh độ

Khác nào hổ thêm sừng

Đời này làm thầy người

Đời sau thành Phật Tổ

Không thiền không tịnh độ

Giường sắt và cột đồng

Muôn kiếp với ngàn đời

Trọn ai không nương tựa

Thơ quê ló

Sưu Tầm  :

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *