Thơ thiền – NGUYỆN

 

NGUYỆN

Đệ tử hôm nay nguyện quyên sinh

Làm đèn soi sáng nẻo vô minh

Khói thơm cảnh tỉnh ai còn muội

Tro trắng phẳng san hố bất bình

Thân hóa biến thành tro trắng

Thồn thức nương về giúp chúng sinh

Hỡi ai mộng ảo đang còn mộng

Hãy gấp tỉnh mau kẻo muộn màng

Xanh tốt như Hoa Sen

Tỏa hương ngời thơm ngát

Rạng ngời vầng nhật nguyệt

Tỏa ánh sáng soi đời

Xin một lòng niệm phật

Để con được đổi đời

Chuyển kiếp để vãng sanh

Về tây phương cực lạc

Thành Đức Phật A Di

Thơ quê ló ST CS :

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *