Thơ thiền – Phép Nhiệm Màu

Thơ thiền

Phép nhiệm màu

Thân mang nghiệp chướng ta bà

Thiện tâm tu luyện có ngày kết duyên

Cõi phật là cõi Thần Tiên

Tuy là lên khó nhưng ta nguyện cầu

Sớm hôm ngày lại đêm thâu

Siêng năng rèn luyện chắt chiu tâm đồ

Phép Tiên thì rất nhiệm màu

Có cầu có nhiệm phép màu hiện ra

Đưa ta thoát kiếp ta bà

Hiện thân cõi phật độ trì chúng sanh

A Di Đà Phật

1 giờ 45 phút 26/01 Giáp Ngọ

Thơ quê ló : Trần Hữu Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *