Thơ thiền SẤM

SẤM

Lời xin gởi  đến mọi người

Ai đà được đọc “ Ngộ ” vào thơ tui

Hãy xin đừng có ngậm ngùi

Hãy trích lợi nhuận kinh doanh “Thí tài”

Nhiệm màu phước được ĐÁO LAI

Làm công khỏe mạnh, tiền vô đều đều

Làm quan, sống mãi, tiếng kêu hơn người

Kinh doanh tiền tỷ phát tài

Bạc vàng không thiếu đừng lo? Nghĩ nhiều

Ai mà còn đắn đo nhiều

Đọc rồi không thí thì lo

Kinh doanh lụn bại có khi

Làm ăn thất thoát tiền tài chảy ra

Sáng mai cho đến chiều tà

Công việc lận đận việc nhà không yên

Xin ai .. đừng có ưu phiền ..

Hãy … góp một ít, tùy duyên nhiệm màu

Điền trạch thì cử nở ra

Gia đạo êm ấm khang gia cát tường

Công nhân thì có tiền lương

Làm quan tiền chức quyền uy muôn người

Góp nhiều “hỷ dạ hanh thông, trải cát tường” gia đạo trong ấm ngoài êm, người  người an hòa đặng an khương, thỏa lòng như ý trăm điều được, giao thông thuận lợi đủ mọi đường ,Đức Lộc tấn tấn dồi dào tha hồ hưởng, phú quí vinh hoa mãn cát tường .

Thơ quê ló : Trần Hữu Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *