Thơ thiền- Tơ Lòng

Tơ lòng

Chuyến đò ai chở đầy thương nhớ

Cho thuyền đi về cõi hư không

Để trong ta không còn tồn lại

Nỗi ưu phiền, mang nặng sầu đông.

Để hạt nắng sưởi ấm làn sương lạnh

Tan thành mây gởi gió mang đi

Cho hạnh phúc nảy mầm từ hạt

Biến sân si thành ngọn đuốc soi đường.

Biến tỵ hiềm thành thành lũy tình thương

Cho thù hận nở thành hoa an lạc

Hoa ân tình kết thành quả yêu thương./.

Thơ quê ló : Trần Hữu Lục

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *