Thơ Tình   –   ĐỐI THƠ với BẠN

         ĐỐI THƠ với BẠN

Vớ vẩn thơ thơ vớ vẩn GIEO

Ngú ngớ ngơ ngơ ngú ngớ VẦN

Ngôn ngữ ngu ngu ngôn ngữ LUẬN

Gieo gieo rắc rắc gieo gieo CHỮ

Vần vần lớ lớ vần vần LẠC

Niêm niêm mạc mạc niêm niêm LOÀI

Đối đối tương tương đối đối KHÁC

Luật luật bằng bằng luật luật NGƯỜI

Thơ quê ló : Trần Hữu Lục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *