TRAI HÙNG – GÁI ĐẢM

 

TRAI Yên Thành trung kiên gan dạ

BA bốn đời nối gót theo nhau

SẴN lòng  bảo vệ Non sông

SÀNG “Hạnh phúc “ gởi Người ở lại

GÁI Yên Thành đẹp người đẹp nết

BA bốn đời giữ hạnh nết na

ĐẢM việc Nước tròn  việc nhà

ĐANG giữ vững gia phong thời đại .

Thơ quê ló : Trần Hữu Lục

Thẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *