TRANH GIÀNH

TRANH GIÀNH…

Phận con mồi bầy chó tranh tha

Đời người đời chó một kiếp mà

Làm thơ thi phú bèo bọt NƯỚC

Của phường múa chữ tranh hơn THUA

Mây nước “Trời mưa” ngàn năm thế

Hơn thua thi thố thơ thẩn thơ

Chó khôn ngửi trước không mắc nạn

Người ngu kẻ hoạn nói kiểu gàn

Kẻ sĩ cười không ra nỗi tiếng

Quân tử đều để ” Thân” thiệt hơn

Đôi vần thơ ló trau kiến thức

Cốt để mua vui cho đời cười…

Thơ Quê ló: Trần Hữu lục

 

Thẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *