TRUNG

Rú Gám muôn đời  núi  lá tươi.

Người dân đất ló vẫn yêu đời

Một dạ  trung kiên tình Đất Nước

Lòng son một chữ chẳng hai lời !

Thất ngôn tứ tuyệt

Thơ quê ló : Trần hữu Lục

Thẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *