TRUNG HIẾU

Những tấm lòng trung ghi sử vàng

Non sông Đất Nước được vinh quang

Là nhờ Có Đảng ta đưa lối

Nước mạnh dân giàu đời sống sang

Cống hiến đời mình cho Tổ Quốc

Công nông trí thức dưới sao vàng

Một lòng một dạ đi theo Đảng

Đất nước Việt Nam mãi  vinh quang

Thơ quê ló : Trần Hữu Lục

Thẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *